PID360 login

Voor een optimale talentontwikkeling

Het Athletic Skills Model (ASM) heeft tot doel de jonge sporter te ontwikkelen tot een veelzijdige goede beweger, die vervolgens uitgroeit tot een atleet; deze atleet gaat zich specialiseren in één sport en tot slot zal de atleet zich binnen de sport gaan ontwikkelen tot een absolute specialist.” Wij helpen je graag om het veelzijdige ASM te implementeren. ASM inzichtcirkels geven de bouwstenen weer (inclusief sensitieve perioden) waaruit een ASM programma zou moeten bestaan.

Het Athletic Skills Model is een Nederlands product Rene Wormhoudt en Geert Savelsbergh zijn de grondleggers.

De wetenschappelijk bouwstenen van het ASM

-1- Er is sprake van een afname in het coördinatievermogen en er is een toename van bewegingsarmoede onder kinderen (met als gevolg meer lifestyle-ziekten); er is toename van blessures onder sportende kinderen (zie Veiligheid.nl); in en rond de puberteit is er sprake van een grote ‘drop out’ uit de sport; en tenslotte, het bewegen heeft een positieve invloed op het cognitief functioneren van kinderen.
-2- Topsporters die de Olympisch Spelen halen blijken vaak de weg van relatief late specialisatie bewandeld te hebben en hebben dus diverse sportervaringen opgedaan. Het ASM kiest daarom voor een vroege betrokkenheid bij de toekomstige hoofdsport(en) met daarnaast het opdoen van zoveel mogelijk beweegervaringen uit andere sporten.
-3- In de laatste twintig jaar hebben studies naar motorisch leren, inclusief hersenonderzoek, veel nieuwe inzichten opgeleverd. Deze nieuwe inzichten zijn in de verschillende fasen van het ASM model verwerkt zodat de kwaliteit van de training verhoogt wordt en een optimale bewegingservaring voor het motorisch leerproces wordt bewerkstelligd.