PID360 login

Disclaimer Sport Type Dynamics

 1. Sport Type Dynamics® geeft inzicht in voorkeuren van doen en laten. Achter het type komt de persona te voorschijn die mensen van hetzelfde type uniek maakt. Deze unieke persoon ontstaat door de interactie tussen temperament, aanleg en karakter enerzijds en opvoeding, sociale context, omgeving, opleiding, training en levenservaringen anderzijds. De wisselwerking tussen Nature en Nurture.2. Sport Type Dynamics® is slechts een middel om naar de werkelijkheid te kijken. Een mens is meer dan 4 letters!

  3. Competenties – de verzameling van vaardigheden, kennis en attitudes – die sporter en coach meebrengen, worden beschouwd als een evenwichtige mix van expertise (kennis, inzicht, ervaring) en het gedragsrepertoire op basis van aandachtstijl, IQ, EQ, temperament en persoonlijkheid. Uit deze combinatie ontstaat op termijn topsportcompetentie.

  4. Sport Type Dynamics® verschaft inzicht in de wijze hoe de sporter de werkelijkheid beleeft. Met die kennis is het als coach een koud kunstje om aan te sluiten bij die werkelijkheid en zo maatwerk te leveren, economisch te handelen, zuinig met uw energie om te gaan en diversiteit te waarderen.

  5. Sport Type Dynamics® is niet bedoeld om sporters in een hokje te plaatsen omdat ieder mens uniek is. Maar voorkennis over o.a. de cognitieve en motorische voorkeuren van uw sporters, hun wijze van waarnemen en hun oriëntatie in de ruimte, stelt u in staat de trainingen en coaching daarop af te stemmen .

  6. Sport Type Dynamics® beschrijvingen van sporters en trainer/ coaches zijn respectvol. Degene die nog niet met Sport Type Dynamics® bekend is, wordt aangeraden er meer over te lezen om daarmee zijn eigen gedrag te kunnen plaatsen en begrijpen.

  7. Sport Type Dynamics® maakt o.a. gebruik van het gedachtegoed van Jung en Myers-Briggs, Lowen, Sohier, Niednagel, Theraulaz en Hippolyte.

  8. De ontwerpers PID360® en Sport Type Dynamics® zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop door de gebruiker omgegaan wordt met de gegevens uit PID360® en Sport Type Dynamics®.