PID360 login

Sensorische reflexen: We willen geen ruis op de lijn

Je lichaam heeft zich ontwikkeld door te bewegen en om te bewegen: stil staan is achteruit gaan. Dat is duidelijk als het gaat om sport, maar in het bedrijfsleven geldt dat natuurlijk net zo! 

Elke reflex heeft een functie. Zo heb je een reflex die ervoor zorgt dat je je ogen kunt “fixeren” op een punt terwijl je hoofd vrij beweegt door de ruimte. Of een reflex die maakt dat je spieren aan de achterkant van je lijf aanspannen als je voorover beweegt (anders zou je vallen!)

Tijdens je eerste levensjaren leer je bewust te bewegen. Sensorische reflexen initiëren  die ontwikkeling, en vervolgens leert je lichaam de reflexmatige beweging geleidelijk om te zetten in bewuste bewegingen. De sensorische reflexen worden dan “vrijwillige” bewuste gecoördineerde handelingen die wel of niet kunnen plaatsvinden. Voor effectief bewegen moeten sommige reflexen aan staan en andere uit. Gebeurt dat niet dan houd je onbewuste beweegpatronen in je beweegpakket.

Sensorische Reflexen

Voor het optimaal functioneren van ons zenuwstelsel is het dus belangrijk dat de sensorische reflexen goed zijn geïntegreerd in het bewust aansturen van de zenuwen. Als dat niet zo is veroorzaken ze ruis op de neurale lijn. Deze ruis kost energie en kan op veel vlakken compensatie tot gevolg hebben. Dat leidt vaak tot ongewenste coördinatieve en/of concentratie problemen.

Een snelle manier om hiermee aan de slag te gaan: