PID360 login

Z-Health: Het is tijd om een NEURO Biomechanisch model te omarmen

Z-Health biedt een herstel- en high-performance trainingssysteem gebaseerd op het brein, en speciaal ontworpen om de kloof tussen de huidige biomechanische (trainings)modellen en de opkomende neurowetenschap te overbruggen. Algemene fitness- en trainingsprogramma’s leveren algemene resultaten op. Inzicht in anatomie, fysiologie en kinesiologie is natuurlijk belangrijk, maar de meeste toepassingen van deze wetenschappen verwaarlozen vaak de CONTROLLER/BESLISSER van elke beweging: het menselijk zenuwstelsel!

De Z-Health benadering bestaat uit praktische neurologische oefeningen gericht op pijn, herstel en prestatie. De oefeningen zijn gebaseerd op drie zuilen: bewegen, balanceren en kijken. Iedereen heeft er baat bij als hij/zij een betere beweger is met een beter evenwichtsvermogen en een beter zichtvermogen.

Z-Health® Performance Solutions is een zich voortdurend ontwikkelende benadering, in de jaren 90 gecreëerd door Dr. Eric Cobb (Verenigde Staten).

Ons Brein is OVERAL bij betrokken

Hoe werkt het concept NEUROCENTRISCHE TRAINING? (Let wel: dit is een vereenvoudigde weergave!). Om bewuste bewegingen en een reflexieve houding te creëren moet het menselijk zenuwstelsel drie basisstappen doorlopen:
1. INPUT-signalen ontvangen van sensorische systemen;
2. de binnenkomende signalen INTERPRETEREN en daarop BESLUITEN wat te doen;
3. en dan een motorische OUTPUT creëren.

Dit betekent dat elke beweging die je maakt de SUM TOTALE is van:
– Inkomende signaalkwaliteit en –kwantiteit;
– Het vermogen van het brein om input nauwkeurig te begrijpen en interpreteren; en
– De kwaliteit van de uitgaande motorische aansturing en de daaropvolgende beweging.
Elk van deze factoren is even belangrijk in hoe we ons voelen, bewegen en presteren. Daarom moeten we elk aspect apart beoordelen en trainen als onderdeel van de totale neurale lus.